ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЛАСНОГО ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/304-311

Ключові слова:

здоров’я; фізичне здоров’я; фізична культура; цінності; ціннісні орієнтації; фізична підготовка; професійна підготовка; курсант.

Анотація

Постановка проблеми. Військовослужбовці Збройних Сил України виконують службові завдання в екстремальних умовах, які характеризуються небезпекою для життя і здоров’я. Водночас в останні роки істотно погіршився стан здоров’я населення України, що ускладнило можливість комплектування вищих військових навчальних закладів курсантами за медичними показниками, що надалі негативно впливатиме на якість підготовки майбутніх офіцерів та обороноздатність країни в цілому. Саме тому особливої актуальності набуває проблема формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я у процесі професійної підготовки.

Метою статті є висвітлення теоретичних засад формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення та систематизація вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій, порівняння.

Основні результати дослідження. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я та визначено її структурні компоненти: мотиваційний, когнітивно-діяльнісний та особистісний. Наголошено, що здоров’я є основною життєвою цінністю у системі ціннісних орієнтацій людини і регулює її життєдіяльність. Можливості кожної людини свідомо зберігати й підтримувати своє здоров’я залежать від способу її життя. Водночас розумна організація життя потребує не лише відповідних знань та умінь, а й певної мотивації. З огляду на це формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я потребує розвитку відповідних мотивів, цінностей і переконань.

Наукова новизна та практичне значення результатів дослідження. Висвітлений підхід до сутності структурних компонентів формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я дає змогу окреслити основні практичні напрями педагогічної діяльності для її формування в умовах ВВНЗ, а саме: формування системи цінностей і мотивів, необхідних майбутньому офіцеру для збереження свого фізичного здоров’я та здоров’я інших людей; забезпечення достовірною інформацією, необхідною для формування знань про здоров’я та шляхи його збереження; стимулювання розвитку умінь здоров’язбереження на основі знань про здоров’я, розвиток особистісних якостей, необхідних майбутньому офіцеру для збереження здоров’я під час професійної діяльності та у повсякденному житті.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Важливою умовою професійної підготовки курсантів у ВВНЗ, яка забезпечує їх повноцінне існування у професійній діяльності на основі саморозуміння, самосприйняття та особистісного зростання, слід вважати формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я. Основою такого руху є професійно-особистісна активність майбутніх офіцерів: наполегливість у досягненні поставлених цілей, впевненість у собі, довіра до свого професійного досвіду та, безумовно, позитивне ставлення до власного фізичного здоров’я Перспективним напрямом подальших досліджень є пошук шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів, зокрема розроблення змістових та організаційних аспектів формування культури ціннісного ставлення майбутніх офіцерів до власного фізичного здоров’я.

Біографія автора

Владислав Суспо, Національний університет оборони України, м. Київ

 

 

 

 

Посилання

Boiko O. Tsinnisna kontseptsiia formuvannia liderskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Zbroinykh Syl Ukrainy u VVNZ / O. Boiko // Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” – K.: NUOU, 2017 – № 2 (36) – C. 7–18.

Virna Zh.P. Motyvatsiino-smyslova rehuliatsiia u profesionalizatsii psykholoha: monohrafiia / Zh.P. Virna. – Lutsk : “Vezha”; Volyn. derzh. un-t im. Lesi Ukrainky, 2003. – 320 s

Kovalchuk O.P. Motyvatsiini aspekty rozvytku upravlinskoi kultury viiskovoho kerivnyka / O.P. Kovalchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. zb-k nauk. prats. – Kyiv: NUOU, 2020. – Vyp. 5 (58). – S. 94–99.

Oliinyk L. Tekhnolohichnyi pidkhid do vykhovannia spriamovanosti na formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia maibutnikh ofitseriv / L. Oliinyk // Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” – K.: NUOU, 2022 –№ 2 (46) – C. 208–216.

Suspo V. V. Pokrashchannia stanu zdorovia viiskovosluzhbovtsiv-zhinok zasobamy hyrovoho sportu / V. V. Suspo, R. V. Mykhalchuk, V. V. Prontenko, K. V. Prontenko // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15 : Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport) : zb. nauk. prats. – Kyiv : vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2020. – Vyp. 1 (121). – S. 98–102.

The Development of Professional Motivation of the Activity Subject under Specific Conditions. Vasyl I. Osodlo, Tetiana D. Perepeliuk, Oleksandr P. Kovalchuk, Inna I. Osadchenko, Viktoriia F. Vintoniak. Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment, Vol. 8, Issue 2, 2020, P. 196–204.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ